ျမန္မာနိုင္ငံဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာအဓိကက်ေသာ မူဝါဒႏွင့္ လကၡဏာမ်ား (မူၾကမ္း)

ျမန္မာနိုင္ငံဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာအဓိကက်ေသာ မူဝါဒႏွင့္ လကၡဏာမ်ား (မူၾကမ္း) ေနာက္ခံသမိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (Ethnic Nationalities Affairs Center – ENAC) သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖၚေဆာင္ေရး အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွစ တင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္   နိုင္ငံတကာမွ   ပညာရွင္မ်ား အား ဖိတ္ေခၚကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆုံေစလ်က္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕ စည္းပုံဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊…

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒ (၆) ရပ္ (The Six Peace Principles of Burma Military)

ENAC | May 25, 2017 ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒ (၆) ရပ္ The Six Peace Principles of Burma Military 1. ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္။ Genuine desire to make a lasting peace. 2. သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္။ Commitment to peace agreements. 3. ျငိမ္းခ်မ္းေရး…

(၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

(၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၃) ရက္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (တိုးခ်ဲ႕ ) အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂) ရက္မွ (၂၃) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္လက္ရွိျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တုိ႔အပါအ၀င္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတုိင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာသယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ၊ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ သက္ေရာက္သုေတသနအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာသယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ၊ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ သက္ေရာက္သုေတသနအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲ

ႏိုင္လင္း – 23/02/2017 မန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ သုေတသနအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ရက္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Green Hill ဟိုတယ္၌ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

သယံဇာတခြဲေဝေရးကိစၥတြင္ အစိုးရသစ္၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္မလာေသး

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားအား ခြဲေဝေရးက႑မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ တုိးတက္မႈမရွိေသးဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးစုိင္းၫြန္႔လြင္က ယေန႔ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သုေတသန အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သုေတသန အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

RFA Burmese – 2017-02-23 ENAC က ျပဳစုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈနဲ႔ သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသန အစီအရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Green Hill ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္စဥ္ Photo: Thant Zin Oo/RFA

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီျခင္း။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၃)တြင္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ ( ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊၀င္ေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  Myanmar’s Natural Resources: Ownership, Management, Revenue Sharing, and Impact စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလုိက္ပါသည္။ အျပည္အစုံကုိ ေအာက္ပါဖုိင္   တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။